Premium SMS

Ide o SMS riešenia, ktoré obsahujú prémiové spoplatnenie koncového zákazníka tarifou nad rámec cenníkov SMS u mobilného operátora. V rámci konkrétnych aktivít ide najmä o SMS súťaže, SMS ankety a SMS hlasovania, resp. akékoľvek koncepty interaktívnych komerčných SMS aktivít, ktoré klientovi generujú príjem.
Referencie môžete nájsť na www.asms.sk v časti SMS súťaže alebo SMS voting, pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte .